Expectation is the root of all heartache
about

giaydo:

câu chuyện rất ngày nay

The loneliest moment in someone’s life is when they are watching their whole world fall apart, and all they can do is stare blankly.
F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (via giaydo)

lanvinla:

betteroffdeader:

There are three kinds of people.

1. Ignore you.
2. Help you.
3.DIY.

Mười lăm năm trước, một con bé tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được có ngày mình sẽ phụ trách cả một tờ báo hơn mười vạn bản ở tuổi hai mươi tư, dành được học bổng thạc sĩ của hai trường đại học châu Âu, rồi lại còn học lên tận tiến sĩ, chu du tới hơn một phần ba thế giới, ra sách này sách nọ “hù” thiên hạ, và bây giờ đứng lớp gõ đầu một lũ Tây.
Khi ấy tôi không thể tưởng tượng được đơn giản vì trong kỳ thi năm ấy, tôi trượt đại học….
Tôi là một con lừa | Nguyễn Phương Mai                         (via giaydo)

foodopia:

fried chinese spring rolls: recipe here

passion:

how to have a flat stomach

  1. remove all of your organs
Vì Hạnh Phúc mà tròn trịa, thì càng dễ lăn đi bạn ạ…